Risico’s in Frankrijk

Risico’s gelegen in Frankrijk : IBIS biedt U nieuwe mogelijkheden aan !

U weet dat het IBIS haar roeping is de makelaars te helpen bij het verzekeren van ongebruikelijke risico’s. Dit is onder andere zo voor risico’s die gelegen zijn in het buitenland, en meer in het bijzonder in Frankrijk. Wij verzekeren er reeds een aantal woonhuizen.

Het leek ons wenselijk alle soorten bezittingen in Frankrijk (met uitzondering van Corsica en de DOM-TOM gebieden) te kunnen verzekeren, en met dat doel hebben wij een overeenkomst gesloten met GAN Eurocourtage, een vooraanstaande Franse verzekeraar.

Vanaf nu kunnen wij automatisch elke woning verzekeren aan de voorwaarden die in België van toepassing zijn, alsmede andere soorten van bezittingen weliswaar na raadpleging.

Het voordeel is de conformiteit met de Franse wetgeving (onder andere de dekking natuurrampen en de dekking technologische rampen), en te beschikken over een kwalitatieve service op gebied van schaderegeling.

Aarzel dus niet en vertrouw ons de verzekeringen voor de bezittingen in Frankrijk van uw klanten toe.