Machinebreuk

Verzekeringen « machinebreuk » : IBIS, meer dan ooit uw partner bij uitstek !

Actief in deze tak sedert meer dan vijf jaar, heeft IBIS haar capaciteit evenals haar onderschrijvingsvolmacht hernieuwd. Tevens heeft IBIS haar tarief geactualiseerd en aangepast aan de laatste marktvoorwaarden.

Ons product « Elite » en de bijzondere voorwaarden voorbehouden voor het electronica materiaal of voor de medicotechniek vormen doeltreffende en aan de noden van uw klanten aangepaste producten.

Onze algemene voorwaarden en onze vragenlijst zijn beschikbaar op onze Internet site of op eenvoudige aanvraag bij onze commerciële afgevaardigden.

Aarzel niet om ons te ondervragen.