Beste Makelaar,

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Trofeeën DECAVI 2021 van de Verzekeringen “Niet-Leven”, is I.B.I.S. bijzonder gelukkig en trots aan te kondigen dat we opnieuw de “Trofee DECAVI 2021 BRAND Mede-Eigendom” gewonnen hebben met ons product “COCOON of IBIS”. Een echte “Alle Risico’s Behalve“ zeer goed gekend door onze trouwe en actieve makelaars en hun syndicus en mede-eigenaars die wij verzekeren over het ganse land.

Enkele pluspunten van het product “COCOON of IBIS” :

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Een echte formule “Alle Risico’s Behalve“ met een zeer beperkte lijst van uitsluitingen, uitgebreide waarborgen in waterschade, dekking storm zonder limiet van windsnelheid, dekking onroerende beschadigingen, vandalisme, dekking van       indirecte verliezen zonder bijpremie, vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van mede-eigendom, specifieke rechtsbijstand voor “COCOON of IBIS”, enz…

Aarzel niet om ons, volledig vrijblijvend, te contacteren voor meer informatie en dit  via de website www.ibis-insurance.be, per mail info@ibis-insurance.be of rechtstreeks bij uw Business Manager (zie lijst op de website I.B.I.S.).

Bekijk de voorstelling van het product via volgende link : https://decavitrofeeennietleven2123.jobinar.com/

Beste Makelaar,

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Trofeeën DECAVI 2020 van de Verzekeringen “Niet-Leven”, is I.B.I.S. bijzonder gelukkig en trots aan te kondigen dat we de “Trofee DECAVI 2020 BRAND Mede-Eigendom” gewonnen hebben met ons product “COCOON of IBIS”. Een echte “Alle Risico’s Behalve“ zeer goed gekend door onze trouwe en actieve makelaars en hun syndicus en mede-eigenaars die wij verzekeren over het ganse land.

Enkele pluspunten van het product “COCOON of IBIS” :

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Een echte formule “Alle Risico’s Behalve“ met een zeer beperkte lijst van uitsluitingen, uitgebreide waarborgen in waterschade, dekking storm zonder limiet van windsnelheid, dekking onroerende beschadigingen, vandalisme, dekking van indirecte verliezen zonder bijpremie, vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van mede-eigendom, specifieke rechtsbijstand voor “COCOON of IBIS”, enz…

Aarzel niet om ons, volledig vrijblijvend, te contacteren voor meer informatie en dit via de website www.ibis-insurance.be, per mail info@ibis-insurance.be of rechtstreeks bij uw Business Manager (zie lijst op de website I.B.I.S.).

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en loyaliteit.

Met vriendelijke groeten,

Thierry Van der Straeten

Afgevaardigd Bestuurder

Beste Makelaar,

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Trofeeën DECAVI 2019 van de Verzekeringen “Niet-Leven”, is I.B.I.S. bijzonder gelukkig en trots aan te kondigen dat we de “Trofee DECAVI 2019 BRAND Mede-Eigendom” gewonnen hebben met ons product “COCOON of IBIS”. Een echte “Alle Risico’s Behalve“ zeer goed gekend door onze trouwe en actieve makelaars en hun syndicus en mede-eigenaars die wij verzekeren over het ganse land.

Enkele pluspunten van het product “COCOON of IBIS” :

Aanwezigheid van twee mede-eigenaars is voldoende, zonder verplichting van een minimum aantal verdiepingen of minimum kapitaal.

Een echte formule “Alle Risico’s Behalve“ met een zeer beperkte lijst van uitsluitingen, uitgebreide waarborgen in waterschade, dekking storm zonder limiet van windsnelheid, dekking onroerende beschadigingen, vandalisme, dekking van       indirecte verliezen zonder bijpremie, vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van mede-eigendom, specifieke rechtsbijstand voor “COCOON of IBIS”, enz…

Aarzel niet om ons, volledig vrijblijvend, te contacteren voor meer informatie en dit via de website www.ibis-insurance.be, per mail info@ibis-insurance.be of rechtstreeks bij uw Business Manager (zie lijst op de website I.B.I.S.).

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en loyaliteit.

Met vriendelijke groeten,

Thierry Van der Straeten

Afgevaardigd Bestuurder

 

Sinds begin oktober 2018 hebben wij de mogelijkheid om u en uw klanten een nieuwe specifieke waarborg “Fine Art” aan te bieden voor alle zaken die betrekking hebben op kunstwerken, schilderijen van meesters, kostbare boeken, beeldhouwwerken, wandtapijten, uitzonderlijk meubilair, privé collecties, collecties van bedrijven of musea, zilversmeden, etc… Kortom allemaal uitzonderlijke kostbare goederen.

 

Om dit te verwezenlijken hebben we besloten een Partnerschip aan te gaan met de Circels Groep, wereldwijd specialist in verzekeringsdekking voor films, evenementen, paarden, diamanten, politieke Risico’s… en ook voor beeldende kunst.

 

In aanvulling op ons top product Alle Risico’s behalve “First of I.B.I.S.”, bestemd voor woonhuizen met standing (zonder minimum kapitaal voor het gedekte gebouw) of als stand alone polis, dekken we eveneens in een formule “Alle Risico’s behalve” de “Fine Art” van uw klanten , aan een zeer aantrekkelijke en concurrerende premie  in vergelijking met wat de markt op heden biedt.

 

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de Technico –  commercieel van uw regio of direct met ons hoofdkwartier in Brussel :

 

Erik Vandervore – Tel : 02/340 30 04 mail : evandervore@ibis-insurance.be

 

Wij wensen u alle succes met deze nieuwe opportuniteit om uw portefeuille verder te ontwikkelen.

In het kader van de actualisering van onze producten en na de herpositionering van het product Alle Risico’s Behalve “First of IBIS” in de top van de markt, hebben wij het genoegen aan te kondigen dat dezelfde oefening werd uitgevoerd voor het product “COCOON of IBIS”, een echte Alle Risico’s Behalve verzekering, speciaal ontworpen voor verenigingen van mede-eigenaars.

Grotere duidelijkheid, ruimere waarborgen, een competitief en aantrekkelijk tarief; kortom het ideale product voor uw klanten mede-eigenaars en ongetwijfeld een toonaangevend product in zijn categorie.

In bijlage kan u tevens een commerciële fiche van het product “COCOON of IBIS” terugvinden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website.

Onze doelstelling blijft om u uitstekende producten en waarborgen aan een competitief tarief aan te bieden zodanig dat uw positie als makelaar attractiever en verstevigd wordt bij uw bestaande klanten en bovendien een ondersteuning vormt voor de groei bij nieuwe klanten en prospecten.

Samen zullen we blijven groeien. Uw belangen en die van dit belangrijk distributiekanaal, wat de makelaardij is, zullen wij blijven verdedigen.

Uw technisch commerciële afgevaardigde en interne onderschrijvers bij I.B.I.S. blijven te uwer beschikking voor het uitwerken van een offerte of het vinden van een oplossing voor specifieke behoeften die u op de markt zou tegen komen.

Bij de aanvang van dit nieuwe jaar maken alle medewerkers van I.B.I.S. Verzekeringen u hun beste wensen voor 2015 over. Wij wensen u veel succes in al uw activiteiten, veel nieuwe zaken, loyale bestaande klanten, zeer weinig (of geen) schadegevallen en een uitstekende samenwerking met I.B.I.S.

We zijn reeds klaar om u te helpen en te ondersteunen bij al uw inspanningen om uw portefeuille bij I.B.I.S verder te laten groeien in kwantiteit en in kwaliteit.

Bijkomende verbeteringen in de loop van het jaar zullen u helpen om uw concurrentiekracht op de markt te verhogen.

Vanaf heden zullen uw nieuwe en bestaande klanten kunnen profiteren van de nieuwe voorwaarden “First of IBIS” ; één van onze paradepaardjes.

Deze geactualiseerde en herziene algemene voorwaarden zullen u toelaten dat u zich voor dit segment steeds in de top van de markt kan begeven.

In deze woelige economische tijden, waar de energiefactuur steeds zwaarder weegt op ons budget, investeren meer om meer gezinnen en bedrijven in duurzame groene energie.

U heeft ongetwijfeld klanten in portefeuille die weldra zonnepanelen zullen aanschaffen of reeds aangeschaft hebben.

Indien deze klanten hun investering wensen te beschermen, kunnen zij vanaf heden via ons nieuw product ATON +  een alle risico polis afsluiten met facultatief een dekking rendementsverlies na een gedekt schadegeval.

Kent u de sterke punten van de oplossing die wij kunnen bieden voor de waarborg “Eigen schade Transport” ?

· een sterke en ervaren partner namelijk de Franse verzekeraar – la Compagnie Européenne d’Assurances Transports (CEAT) – die deze tak exclusief beoefend en die bovendien één der marktleiders is in Frankrijk.

· een competitief tarief

· een bijzonder goed aangepast product – onder andere voor de KMO’s – voor zowel vervoer van goederen als voor vervoer van personen

· een originele waarborgoptie die de klant dekking biedt, in geval van totaal verlies, voor de terugbetaling van het saldo ten opzichte van zijn financiële instelling of leasing maatschappij (Delta waarborg)

· de mogelijkheid om het verzekerd kapitaal te verminderen voor oudere voertuigen

Aangezien wij sinds menige jaren deze relatie hebben opgebouwd en deze oplossing toepassen, beschikken wij nu over een reële ervaring en een premievolume die ons toelaten om uw offerte aanvragen optimaal te kunnen onderhandelen met onze verzekeraars.

Daarenboven, en dit losstaand van het product :

· De kwaliteit van de service van ons agentschap met name het dynamisch beheer van de offertes en uitgave van de polissen en bijvoegsels evenals een uitstekende schaderegeling

Risico’s gelegen in Frankrijk : IBIS biedt U nieuwe mogelijkheden aan !

U weet dat het IBIS haar roeping is de makelaars te helpen bij het verzekeren van ongebruikelijke risico’s. Dit is onder andere zo voor risico’s die gelegen zijn in het buitenland, en meer in het bijzonder in Frankrijk. Wij verzekeren er reeds een aantal woonhuizen.

Het leek ons wenselijk alle soorten bezittingen in Frankrijk (met uitzondering van Corsica en de DOM-TOM gebieden) te kunnen verzekeren, en met dat doel hebben wij een overeenkomst gesloten met GAN Eurocourtage, een vooraanstaande Franse verzekeraar.

Vanaf nu kunnen wij automatisch elke woning verzekeren aan de voorwaarden die in België van toepassing zijn, alsmede andere soorten van bezittingen weliswaar na raadpleging.

Het voordeel is de conformiteit met de Franse wetgeving (onder andere de dekking natuurrampen en de dekking technologische rampen), en te beschikken over een kwalitatieve service op gebied van schaderegeling.

Aarzel dus niet en vertrouw ons de verzekeringen voor de bezittingen in Frankrijk van uw klanten toe.

Alle Bouwplaatsrisico’s : IBIS speelt voluit zijn rol als vernieuwer en brengt u nieuwe mogelijkheden!

Teneinde ons aanbod aan oplossingen uit te breiden in de sector van de bouw, hebben wij een eerste klasse partner gezocht die ons onderschrijvingscapaciteit geeft in Alle Bouwplaatsrisico’s.

Wij hebben leemtes geïdentificeerd op het vlak van de dekking brand tijdens de werken met betrekking tot de verbouwing of verfraaiing van bestaande gebouwen, en hebben een nieuw product ontworpen dat toelaat om, optioneel, de dekking Alle Bouwplaatsrisico’s te vervolledigen met de dekking brand voor het gebouw waarop de werken betrekking hebben.

Onze algemene voorwaarden alsmede onze vragenlijst zijn beschikbaar op onze Internet site of op eenvoudige aanvraag bij onze commerciële afgevaardigden.

Aarzel niet ons te raadplegen.

Verzekeringen « machinebreuk » : IBIS, meer dan ooit uw partner bij uitstek !

Actief in deze tak sedert meer dan vijf jaar, heeft IBIS haar capaciteit evenals haar onderschrijvingsvolmacht hernieuwd. Tevens heeft IBIS haar tarief geactualiseerd en aangepast aan de laatste marktvoorwaarden.

Ons product « Elite » en de bijzondere voorwaarden voorbehouden voor het electronica materiaal of voor de medicotechniek vormen doeltreffende en aan de noden van uw klanten aangepaste producten.

Onze algemene voorwaarden en onze vragenlijst zijn beschikbaar op onze Internet site of op eenvoudige aanvraag bij onze commerciële afgevaardigden.

Aarzel niet om ons te ondervragen.

Brandverzekeringen voor Horeca risico’s : IBIS uw trouwe partner.

Terwijl de markt op een ongeordende manier handelt en in de meeste gevallen geen duurzame oplossingen en tarieven voorstelt, wensen wij U onze « makelaar minded » benadering te herinneren en te onderstrepen, namelijk :

Eerder dan een willekeurig tarief voor een korte periode, zonder een technische benadering, toe te passen, waken wij over een constante in onze aanvaardingspolitiek. Onze tarificatie is niet onderworpen aan commerciële drijfveren en sommige thans op de markt in voege zijnde praktijken, waarmee wij soms verkeerdelijk geassocieerd worden, worden door ons niet toegepast.

Het tarief is één zaak maar de kwaliteit en de omvang van de waarborgen is een ander. Dit is ook zo op het niveau van de service en van de ingesteldheid wanneer een schade optreed.

Agressief sommige risico’s onderschrijven en andere systematisch weigeren is in tegenstelling met onze wil om concrete en positieve oplossingen aan te bieden, zelfs in moeilijke gevallen.

Voor deze risico’s gaan wij meestal over tot een inspectiebezoek en worden aanbevelingen gedaan teneinde de kwaliteit van het risico te verbeteren. Deze aanpak heeft onze reputatie in deze sector opgebouwd en laat ons toe om stabiele en concurrentiele tarieven aan te bieden.