Horeca

Brandverzekeringen voor Horeca risico’s : IBIS uw trouwe partner.

Terwijl de markt op een ongeordende manier handelt en in de meeste gevallen geen duurzame oplossingen en tarieven voorstelt, wensen wij U onze « makelaar minded » benadering te herinneren en te onderstrepen, namelijk :

Eerder dan een willekeurig tarief voor een korte periode, zonder een technische benadering, toe te passen, waken wij over een constante in onze aanvaardingspolitiek. Onze tarificatie is niet onderworpen aan commerciële drijfveren en sommige thans op de markt in voege zijnde praktijken, waarmee wij soms verkeerdelijk geassocieerd worden, worden door ons niet toegepast.

Het tarief is één zaak maar de kwaliteit en de omvang van de waarborgen is een ander. Dit is ook zo op het niveau van de service en van de ingesteldheid wanneer een schade optreed.

Agressief sommige risico’s onderschrijven en andere systematisch weigeren is in tegenstelling met onze wil om concrete en positieve oplossingen aan te bieden, zelfs in moeilijke gevallen.

Voor deze risico’s gaan wij meestal over tot een inspectiebezoek en worden aanbevelingen gedaan teneinde de kwaliteit van het risico te verbeteren. Deze aanpak heeft onze reputatie in deze sector opgebouwd en laat ons toe om stabiele en concurrentiele tarieven aan te bieden.