Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 IBIS Insurance verbindt er zich toe om, in de hoedanigheid als verantwoordelijke van de verwerking, de gegevens met persoonlijk karakter te behandelen conform de in voege zijnde regels met betrekking tot de privacywetgeving.